Avui

QUI SOM

Avui


Amb el pas dels anys i amb la col·laboració de professionals diversos, l’empresa es diversifica. L’entrada a l’equip de Judit Montsonís en el recentment inaugurat Departament de Comptabilitat empeny l’empresa a uns nivells superiors d’ambició, entrant al món de la gestió de comunitats. L’empenta cap al creixement de gestió de patrimonis es desenvolupa amb la incorporació de Rafel Navarro, amb qui es crea el Departament de Manteniment. L’entrada d’Eusebi Solé i Toldrà (Sebi), l’actual director general, modula i encamina el que avui tots veiem com una empresa de serveis immobiliaris, sense desmerèixer altres persones que han fet possible la supervivència i els encerts durant molts anys de l’empresa al mercat.

Avui els nostres professionals, capitanejats pel Sebi, assoleixen en diversos àmbits els reptes que l’empresa renova constantment. Ens agrada el tracte senzill, la bona feina i sobretot assolir la satisfacció dels nostres clients.

La Mònica, responsable de l’àrea administrativa i de serveis privatius, organitza i atén totes les necessitats de l’empresa, dirigint cap on sigui millor la solució del tràmit en curs. La Daniela atén totes les necessitats de les comunitats de veïns, fent el control, el seguiment i tot el que calgui per aconseguir els millors resultats d’exigència que ens imposem i que els nostres clients es mereixen. L’Imma, amb dilatada experiència dins el món immobiliari, digitalitza, facilita i ordena tots aquells documents que, una vegada transformats en dossiers, serveixen per controlar els comptes, presentar liquidacions i, en definitiva, saber sempre en què gastem i com ho gastem. El Paulo assegura la vida de les propietats, tenint cura del manteniment i assegurant tot el que sigui necessari per al confort dels nostres clients. La part comercial està assegurada amb la Julieta i el Fedor, que tenen contacte directe amb el client i ajuden a trobar una propietat, de lloguer o de compra, a molta gent.