Gestió patrimonial

SERVEIS

Gestió patrimonial


Comptabilitat

L’empresa disposa dels programes informàtics necessaris per al bon control comptable. Gesfincas i Gesinedit serveixen als nostres professionals per fer el seguiment comptable amb tancaments acurats. A part dels professionals propis de l’empresa, disposem d’un acord amb dues empreses d’auditoria i consultoria, per tal d’assegurar la rigorosa feina que es du a terme, aconseguint en tot moment estar informats dels canvis normatius o legislatius que puguin sorgir. El mètode de comptabilitat és compatible amb les obligacions tributàries, tant dins el Principat com fora. És a dir, els nostres informes i tancaments compleixen els requeriments estàndards europeus de comptabilitat.

Liquidacions fiscals

Independentment del fet que la nostra clientela disposi d’un equip de fiscalitat propi, la nostra empresa disposa de dues empreses especialitzades que posem a la disposició del client per tal de complir amb les obligacions derivades del nostre sistema tributari. Aquestes empreses alhora aconsellen en tot allò necessari per al compliment estricte de la llei i sobretot per a la justícia en els pagaments. Per a nosaltres, el fet de tenir empreses de qualitat i referents al país ens permet oferir tota la tranquil·litat i professionalitat que donem a la nostra clientela.

Tota la gestió referent a la propietat vertical:

 • Administració de la propietat en representació dels propietaris
 • Vetlla per l’ocupació al 100% dels llogaters
 • Cobrament de rebuts
 • Comptabilitat homologable per poder presentar liquidacions a l’Administració
 • Seguiment i cobrament de morosos
 • Representació a les reunions de la comunitat
 • Tramitació de totes les necessitats administratives
 • Possibilitat d’oferir qualsevol servei independent: advocat, arquitecte, fiscalitat, etc.
 • Servei de gestió bancària: rebuts, liquidacions, assentaments, etc.
 • Revisions periòdiques per tal de garantir el millor estat de la propietat
 • Solució d’incidències (elements malmesos per l’ús)
 • Assessorament constant dels canvis legislatius i orientació dels millors professionals
 • Servei d’oficina, oferiment d’una sala de reunions i tot el material necessari
 • Servei de custòdia de correu i de claus
 • Obertura i tancament de la calefacció, segons l’edifici
 • Assistència davant els possibles problemes comunitaris

En l’aspecte del manteniment:

 • Visites periòdiques per tal de mantenir la propietat en les millors condicions
 • Elaboració de pressupostos per a canvis de material (termos, sanitaris, mampares, etc.)
 • Servei propi de paleta per poder resoldre al moment qualsevol incident no volgut que pogués provocar problemes de seguretat o temperatura
 • Facilitació de pressupostos per a qualsevol necessitat de rehabilitació
 • Control i seguiment dels professionals necessaris per a qualsevol intervenció